Kулинарен ренесанс на Северозапад

Богата е земята, обградена от върховете на Стара планина, Дунав и Искър. Северозападна България е една голяма загадка, а кухнята ѝ е непозната за повечето хора. Митичната планинска земя Турлакия се прелива романтично чрез подбалканските склонове в богати равнини. Хълмистият Златен рог и безкрайната шир на Златията украсяват поречието на Дунав, където са най-дебелите черноземи. … Continue reading Kулинарен ренесанс на Северозапад