Анкетно проучване за развитието на туризма в Дунавския туристически регион
Проведено е в периода 15-22 септември 2018, по поръчка на Severozapazenabg.com, осъществено чрез он-лайн анкета и попълване на живо от екипа на RuralBalkans.com.