Скритият потенциал на Дунавския регион

В проведена от нас анкета за бъдещето на туризма в Дунавския регион през месец септември 2018 г. , която бе инициирана от колегите ни от сайта severozapazenabg.com, се получиха интересни резултати. Като цяло сме приятно изненадани от активността на нашите ...
Повече

Дунавски регион на фокус

Туризмът в Северна България е сред нещата, които все още се приемат като нещо "с потенциал за развитие". Ние се опитахме да направим проучване за нагласите на хората към развитието на Дунавския туристически регион. Бяхме провокирани за това от сайта ...
Повече