Киселчово се намира на края на света. Там някъде в Родопите, близо до границата, в края на един път, който трудно може да се нарече и път. Да отидеш там е като да се завърнеш към себе си, след дълго лутане в градската пустиня.

Надупчените пътища в Родопите не са непреодолима пречка за опитния пътешественик, но последните седем километра до убещижето на Мона Чобан в Киселчово са си изпитание. И не само за ходовата част на колата, но и за сетивата. Постепенно от задръстения мръсен и шумен Пловдив, с прехваления му икономически подем, се преминава през целия Рупчос, оттам през бетонните призраци на Пампорово, изрезките от стари вестници на Чокманово и младежката енергия на Смилян. Така постепенно човек се доближава до всеобхватната мъдрост на родопската вселена, събрана в една песен, изпята от Валя Балканска – родена в една от махалите близо до изворите на река Арда.

Може би тази енергия за живот и съзидание е привлекла поетесата от Париж в лоното на родопската сила – долината на Горна Арда. За няколко години тя създала едно убежище за истинско живеене – център за изкуства и занаяти “Артел-13”. Вдъхнала живот на старите плевни, замела мегдана с труда на доброволци, прокарала духовни пътеки чрез “Бардово бърдо фест”. Но какво я тегли натам, откъде черпи тази дива енергия да възражда едно забравено от бога село, там някъде в края на един разбит път?


Отговора търсим във философията на бавното живеене. Тази нова мода за бягство от бетонната джунгла намираме в думите на самата Мона, която по детски наивно формулира своя скок от Париж до Киселчово:

“Ние нямаме удобствата на цивилизацията, които ни костват толкова много безмислени часове в остъклените офиси. Ние имаме здрави ръце и глава на раменете си, съвест, уважение и благодарност. Имаме бабиното сирене, боб, картофи, мед и всичко, което ражда земята. Знаем, че един ден този живот ще свърши. Но всеки ден, в който сме живи, използваме пълноценно, истински и изцяло.”

Мона е пестелива на думи, предпочита да ги напише и сподели чрез книгите си. Но там горе под звездите тишината се чува, а капките сутрешна роса са жива вода – много честа от тази мълчаната, притаила скрити страсти. И тук не говорим само за тематичните ателиета в чудна компания, всеки път различна и дар от съдбата. Не говорим и за скритите бисери на пещерите, гледките от крепостни стени или багрите на халищата. Говоренето в Родопите е пестеливо, защото хората ценят думите там горе.

И за да завършим с това тъй характерно родопско гостопримество, ще споделя думите, с които Мона ни изпрати в края на пътя, от центъра на Райково, където се разделихме. Попитах я, какво в крайна сметка е за нея Артел-13? А тя дяволито се огледа и рече:

“Място за спокойствие, творчество, погалване на душата, за истинско живеене”

www.artel-13.com